Srijeda , 16 Januar 2019
Vlada Federacije BiH usvojila 58.200.000,00 KM vrijedan Program poticaja za poljoprivredu

Vlada Federacije BiH usvojila 58.200.000,00 KM vrijedan Program poticaja za poljoprivredu

Vlada Federacije BiH je na 140. sjednici u Sarajevu usvojila 58.200.000,00 KM vrijedan Program poticaja za poljoprivredu. Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000,00 KM, a animalnoj 43.435.000,00 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000,00 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.
Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000,00 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000,00 KM, a 80.000,00 KM za organsku proizvodnju.
Sredstva od 295.000,00 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000,00 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
Program pogledajte i više saznajte klikom ovdje