Subota , 23 Februar 2019
Novembra 1996. godine Kaknju dodijeljena plaketa Trećeg korpusa Armije R BiH

Novembra 1996. godine Kaknju dodijeljena plaketa Trećeg korpusa Armije R BiH

Prilikom primopredaje dužnosti između dotadašnjeg i novog komandanta Trećeg korpusa Armije R BiH brigadnog generala Sakiba Mahmuljina i brigadira Kadira Jusića, koja je  održana polovinom novembra 1996. godine, općini Kakanj, jedinoj iz zone odgovornosti Trećeg korpusa, dodijeljena je Plaketa Trećeg korpusa Armije R BiH. Bilo je to priznanje svim kakanjskim borcima i  stanovništvu Kaknja za doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.

“Budite ponosni na ono što je Kakanj učinio u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Sjetimo se 309. brdske, 311. lahke, poslije 329. brdske brigade. Iz ovog kraja je počelo stvaranje 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Želim pomenuti i Treći manevarski bataljon, i oni su moj ponos”, poručio je građanima Kaknja general Sakib Mahmuljin, ratni komandant Trećeg korpusa Armije R BiH, na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Armije R BiH za područje ZDK koja je održana u Kaknju 15. aprila 2013. godine.

Foto: Plaketa koja je dodijeljena Kaknju

Leave a Reply