Utorak , 24 April 2018
Zimska služba: Angažirana sva raspoloživa mehanizacija

Zimska služba: Angažirana sva raspoloživa mehanizacija

Četvrtak, 20.april 2017.godine: Tokom proteklog jutra mehanizacija Trgošpeda i Vodokoma intervenirala je i još intervenira na svim pravcima iz domene redovnog zimskog održavanja puteva na području Kaknja. Izdati su i nalozi za angažiranje traktora po selima u cilju čišćenja saobraćajnica od snijega. Nakon jučerašnjih 35 cm snijega, tokom protekle noći na Ponijerima je palo novih 40 cm snijega.

Foto: Intervencija na puta za Ponijere, zabilježeno 19.aprila 2017.godine

Leave a Reply